Vznik Vánoc

608-Giotto-Legend-of-St-Francis-13-Institution-of-the-Crib-at-GreccioJak vlastně Vánoce vznikly? Kořeny lze najít už v době předkřesťanské. Tehdy lidé oslavovali zimní slunovrat. Wikipedie uvádí, že křesťané spojovali datum narození Ježíše Krista mnohem dříve, než císař Aurelianus (žil v letech 270 až 275), který stanovil na 25. prosince svátek zrození nepřemožitelného slunce – latinsky natalis solis invicti.

Tato teorie je založena na spojení svátku s raně křesťanským výzkumem verše proroka Malachiáše. Ten obsahuje proroctví o Mesiáši, ve kterém „vzejde slunce spravedlnosti“. Teorie však opomíná, že mezi pojmy „slunce spravedlnosti" a „nepřemožitelné slunce" není shoda, což navíc dokládá přiřčení titulu ve spisku De Pascha computus, jenž byl dochován mezi díly kartáginského biskupa Cypriána z roku 243.
 

Hippolytus označuje středu 25. prosince 

Starý biblický komentář, psaný rukou Hippolyta na přelomu 2. a 3. století, označuje středu 25. prosince jako datum narození Krista. To rovněž dokládá například i římský historik Sextus Iulius Africanus ve svém díle Chronografiai z roku 221.
 

Křesťané Vánoce slavili už v roce 336. Možná ale mnohem dříve 

Jak tedy vznikly vánoční oslavy? Filokalův Chronograf z roku 354 řadí narození Krista mezi oslavy mučedníků římské církve v tak zvaném Depositio martyrum, zřejmě z roku 336. Nejpozději tedy v tomto roce už křesťané Vánoce slavili.
 

Archanděl Gabriel prorokuje narození syna 

Některé hypotézy ale tvrdí, že oslavy Vánoc vznikly již samotným datem narození Ježíše. Podle Lukášova evangelia archanděl Gabriel knězi Zachariášovi během služby Abiovy kněžské třídy v jeruzalémském chrámu oznamuje, že se mu narodí syn. V tomto chrámu Abiova třída sloužila dvakrát do roka. K tomuto poselství tak pravděpodobně došlo v posledním zářijovém týdnu.
 

Ježíš se narodil půl roku po Janu Křtiteli 

Jan Křtitel se zřejmě narodil na konci června, Ježíš pak podle Lukášova evangelia o šest měsíců po Janu Křtiteli - na konci prosince.
 

V úvahu přichází i jiná starobylá tradice 

Je otázkou, zda jsou výsledky bádání vědců správné, anebo oslava Vánoc pochází z nějaké jiné starobylé tradice. Tak jako tak, Vánoce už jsou napevno zakořeněny v našich kalendářích. Užijme si je!

foto Wikimedia Commons