Andělé

608-andel-cert-mikulas-Turnov-05122007-IMG 6747-MaK
Andělé jsou přítomni snad ve všech náboženstvích světa - od křesťanství po islám. Jedná se o jemně hmotné či nadpřirozené bytosti, jejichž posláním je být poslem mezi lidmi a Bohem, případně bohy.


Podle křesťanské tradice anděl předpověděl narození Jana Křtitele i Ježíše. Anděl, který se ve snu zjevil svatému Josefovi a poslal jej i s Marií do Egypta, se stal zachráncem Ježíše. Anděl rovněž zvěstoval Ježíšovo zmrtvýchvstání. A na základě všech těchto zjevení se stalo, že lidé začali věřit ve své anděly. Proslýchá se, že každý člověk má svého strážného anděla.

Česká tradice udává, že anděl je jedním z průvodců svatého Mikuláše a v době předvánoční spolu s ním rozdává hodným dětem dárky. Andělé chodí po českých domácnostech společně s Mikulášem v předvečer jeho svátku - 5. prosince.

Bible říká, že existují tři archandělé - Gabriel - anděl zvěstovatel, Rafael - anděl učitel a léčitel, a Michael - anděl bojovník.

Mezi další známé anděly patří

  • Kamael - anděl odvahy a ochránce
  • Hagiel - anděl lásky a umění
  • Asrael - anděl všeho tajemného, skrytého
  • Zadkiel - anděl milosrdenství a prosperity
  • Kassiel - anděl učitel, který prověřuje a zkouší
  • Uriel - anděl ovládající hvězdy a Zemi
  • Asariel - anděl, který je duchovním učitelem a prohlubje intiuici